Teken komen veelvuldig voor in Nederland. Hoewel ze vrijwel het gehele jaar actief kunnen zijn, ervaren we vooral in de zomermaanden overlast. Niet alleen omdat de teken dan actiever zijn, maar ook omdat we dan zelf vaker het groen opzoeken. Elk jaar opnieuw lopen veel mensen één of meerdere tekenbeten op. Als deze teken snel en op de juiste wijze verwijderd worden, is er vaak weinig aan de hand. Maar dat wil niet zeggen dat teken ongevaarlijk zijn. Teken kunnen (levens)gevaarlijke ziektes overdragen!

Klik voor meer informatie de link naar RIVM of de link naar Nature Today aan.