Verwijdering

Als Europees-gediplomeerde boomverzorgers kunnen wij u vakkundig van dienst zijn voor de verwijdering van bomen. Door onze dagelijkse werkpraktijk, onze gedegen opleidingen en ons gespecialiseerde werkmateriaal beschikken wij niet alleen over veel kennis en ervaring, maar ook over een hoge en efficiënte werksnelheid. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Doordat wij ons werk doorgaans klimmend uitvoeren, is de inzet van een hoogwerker zelden noodzakelijk. Dat is prettig als uw tuin zich niet leent voor een hoogwerker en bovendien scheelt het u meestal in kosten. Indien nodig vangen wij afgezaagde takken af met een systeem van lijnen en katrollen. Daardoor wordt de kans op schade geminimaliseerd. Het afval kunnen wij voor u afvoeren, of we kunnen het (gedeeltelijk) in uw tuin versnipperen. Een prima bodembedekker! Het remt onkruidvorming en levert bovendien een aanzienlijke bijdrage in de humusvorming. Ook het dikkere hout kunnen wij achterlaten of meenemen. Afhankelijk van uw wensen en onze mogelijkheden maken we samen een passend plan.

De verschillende vormen van verwijdering:

Er is voldoende ruimte om de boom te laten vallen  velling of complexe velling

  • Er is ruimte maar er zijn kwetsbare elementen rondom de boom? Vakkundige velling is dan essentieel. Enkel dan kan de valrichting goed gecontroleerd worden.
  • Uw boom heeft ruimte om te vallen, maar staat scheef in de juiste richting? Wellicht onverwacht, maar dit kunnen de meest gevaarlijke bomen zijn. Het hout staat dan namelijk op spanning.
  • Uw boom heeft ruimte om te vallen, maar staat scheeft in de verkeerde richting? Er moeten speciale technieken toegepast worden. Absoluut het domein van de professional!

Er is onvoldoende ruimte om de boom te laten vallen  afbreken (evt. met afvangtechnieken)

  • Uw boom kan niet vallen. De boom zal dan afgebroken moeten worden. Dat wil zeggen dat de boom deel voor deel gecontroleerd naar de grond gebracht moet worden. Door de hoge gevaarzetting en complexiteit is de uitvoering hiervan voorbehouden aan professionals.