Snoei

Als Europees-gediplomeerde boomverzorgers kunnen wij u vakkundig van dienst zijn voor snoeiwerkzaamheden. Door onze dagelijkse werkpraktijk, onze gedegen opleidingen en ons gespecialiseerde werkmateriaal beschikken wij niet alleen over veel kennis en ervaring, maar ook over een hoge en efficiënte werksnelheid. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Wij snoeien conform nationale kwaliteitsnormen.

Doordat wij ons werk doorgaans klimmend uitvoeren, is de inzet van een hoogwerker zelden noodzakelijk. Dat is prettig als uw tuin zich niet leent voor een hoogwerker en bovendien scheelt het u meestal in kosten. Indien nodig vangen wij afgezaagde takken af met een systeem van lijnen en katrollen. Daardoor wordt de kans op schade geminimaliseerd. Het snoeiafval kunnen wij voor u afvoeren, of we kunnen het (gedeeltelijk) in uw tuin versnipperen. Een prima bodembedekker! Het remt onkruidvorming en levert bovendien een aanzienlijke bijdrage in de humusvorming. Ook het dikkere hout kunnen wij achterlaten of meenemen. Afhankelijk van uw wensen en onze mogelijkheden maken we samen een passend plan.

De verschillende vormen van snoei:

Boom in jeugdfase  begeleidingssnoei 

  • Een boom bevindt zich in de jeugdfase zolang er nog sprake is van een tijdelijke kroon.
  • De tijdelijke kroon is dat gedeelte van de kroon dat uiteindelijk, veelal om functionele redenen, geheel verwijderd wordt.
  • De jeugdfase (waarin begeleidingssnoei wordt toegepast) is een relatief intensieve verzorgingsfase.
  • Kwalitatieve begeleidingssnoei is van essentieel belang voor de uiteindelijke vorm en gezondheid van de boom in de volwassen fase.

Boom in volwassen of veterane fase  onderhoudssnoei

  • Door onderhoudssnoei houdt u uw boom gezond en veilig. U voldoet daarmee tevens aan uw wettelijke zorgplicht!
  • Het onderhoud gedurende de volwassen fase is relatief extensief.
  • Er wordt dan onderhoudssnoei toegepast door dood hout en probleemtakken (bijv. schuurtakken, gebroken takken, etc.) te verwijderen.

Boom in volwassen of veterane fase  vormsnoei

  • Uw boom veroorzaakt overlast bij uzelf of bij uw buren? Bijvoorbeeld door hinderlijk overhangende takken?
  • Uw boom groeit naar een formaat dat u niet wenst? U wilt uw boom in omvang of dichtheid terugnemen?