Ook in deze moeilijke en gekke tijd zitten wij niet stil. Sinds begin 2020 is Ellen enthousiast bezig met de opleiding tot European Tree Technician (ETT). De minor Bomen en Stedelijke Omgeving bij hogeschool Van Hall Larenstein te Velp is al met goede resultaten afgesloten. Momenteel is zij bezig met de tweede helft van de opleiding, bij Praktijk Centrum Bomen te Apeldoorn. 

 

Bodemonderzoek ivm een boom effect analyse

Wat doet een European Tree Technician eigenlijk? Een Tree Technician (kort ETT-er) werkt als boomtechnisch adviseur. De ETT-er heeft een grote kennis van bomen in de breedste zin van het begrip. Denk hierbij aan boomtechnisch onderzoek, boomveiligheid, bodemkunde, ziektes en aantastingen, maar ook aan bomen in relatie tot (steden)bouw en duurzaamheid. Daarnaast is de Tree Technician opgeleid om leiding te geven aan boomverzorgers, boombeleid te maken en te beheren, onderdeel te zijn van bouwprojecten en projectorganisatie op zich te nemen.