Boomveiligheidscontrole (VTA)

Als Groenkeur-gecertificeerde boomveiligheidscontroleur (Erwin) en boomveiligheidsinspecteur (Ellen) kunnen wij uw boom op veiligheid keuren. Dat doen wij door middel van, een door Groenkeur genormeerde, Visual Tree Assessment (VTA). Deze boomveiligheidscontrole vindt plaats vanaf de grond.  Na de controle weet u meteen of uw boom veilig is. En indien dat niet het geval is, dan vertellen wij u wat er aan uw boom scheelt. Wij sturen u daarna spoedig een schriftelijke rapportage. Met deze rapportage kunt u, indien nodig, aantonen dat u (deels) aan uw zorgplicht heeft voldaan. Ook het ontvangen van een mondeling advies (zonder rapportage) behoort tot de mogelijkheden. 

Voor zakelijke klanten kunnen wij boomveiligheidcontroles op een grotere schaal uitvoeren.  

Enkele voorbeelden:

  • Wordt uw boom erg groot en weet u niet wat daarvan de consequenties zijn?
  • Vermoedt u dat de boom een aandoening heeft, zoals een schimmelinfectie?
  • Heeft uw boom een beschadiging opgelopen? 
  • Laat uw boom kenmerken zien van houtrot, bijvoorbeeld in wortelgestel of stamvoet? En vreest u nu voor stabiliteitsproblemen?
  • U ziet geen zichtbare gebreken, maar vraagt zich af of het veilig is rondom de boom?
  • Uw boom heeft langere tijd geen onderhoud gehad waardoor u zich zorgen maakt over het aanwezige dode hout in de boom?