Boomtechnisch onderzoek

Indien bij een normale boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment) gebreken worden aangetroffen die niet direct kunnen worden geduid of opgelost, bieden wij een nader onderzoek naar het gebrek. Ook bij conditionele problemen of twijfels aan de geschiktheid van de groeiplaats kan een dergelijk onderzoek plaatsvinden. Boomtechnisch onderzoek vindt plaats in de boom (op de grond of op hoogte) of in de bodem / groeiplaats. 

De boomtechnisch adviseur en European Tree Technician (ETT) is gespecialiseerd in het boomtechnisch onderzoek. Deze onderzoeken kunnen op verzoek van zowel zakelijke als particuliere klanten plaatsvinden.