Als er veranderingen gaan plaatsvinden in de (openbare) ruimte, vraagt een boombeheerder regelmatig een Boom Effect Analyse (BEA) of Boom Effect Rapportage (BER) aan. Waarom is dit een eis en hoe gaat het in z’n werk? 

Er zijn veel situaties waarin een BEA nodig is. Bij bijvoorbeeld nieuwbouw of het aanleggen van een weg of pad in de buurt van bestaande bomen. Of als er ondergronds veranderingen plaats gaan vinden voor nieuwe riolering of verharding. Feitelijk zegt de naam het al.. Wat voor effect heeft de voorgenomen verandering op de bestaande bomen? 

Een BEA bekijkt de huidige situatie en legt feitelijke informatie over de bomen vast. Zijn de bomen gezond, hoe groot is het wortelstelsel en wat is het huidige gebruik van de ruimte er omheen? Dan wordt het voorgenomen plan erbij genomen en er wordt bekeken hoe de nieuwe situatie de bomen beïnvloedt. Misschien is er helemaal niks aan de hand en gaat het plan prima samen met de bomen. In andere gevallen wordt er geadviseerd het plan aan te passen omdat de bomen bedreigd zullen worden in hun levensduur. Ook komt het voor dat het plan doorgang kan vinden, indien er maatregelen worden getroffen, zoals het aanleggen van een drukverdelend systeem of een tweede maaiveld, waardoor de wortels ongestoord door kunnen groeien. Bij bouwwerkzaamheden kan er ook geadviseerd worden hoe om te gaan met de bomen, om te zorgen dat deze ongeschonden uit de werkzaamheden komen.